Something you raise Movie Projector Picture It’s green Types of shoes Icicles Picture Russia Things in a handbag
Kỹ Thuật Trồng Trọt Archives - Đại Việt
Home » Kỹ Thuật Nuôi Trồng » Kỹ Thuật Trồng Trọt

Kỹ Thuật Trồng Trọt

Kỹ Thuật Trồng Trọt

Phòng trừ tuyến trùng hại cây trồng

benh tuyen trung

Bộ phận tuyến trùng tấn công trực tiếp là rễ cây trồng. Chúng ký sinh trong các tế bào rễ (làm tổ trong rễ) nên làm cho các rễ bị biến dị Rễ cây bị tuyến trùng gây hại Hiện có rất nhiều diện tích cây hồ tiêu, ổi và cà rốt… bị tuyến trùng phát sinh và gây hại ... Read More »

Quy trình SX rau cải bắp an toàn

bap cai 8

NNVN giới thiệu quy trình kỹ thuật SX cải bắp an toàn do Chi cục BVTV Hà Nội cung cấp.   Các vùng rau an toàn của Hà Nội đang bước vào SX vụ rau đông. Một trong những cây trồng chủ lực ở thời điểm này chính là cải bắp. NNVN giới thiệu quy trình kỹ thuật SX cải ... Read More »